EKSİK SİGORTA GÜN SAYISI OLANLARDA GSS
 6745 sayılı Kanun'un 60 ve 63. maddelerinin yürürlük tarihi olan 1.10.2016'dan itibaren 
          "06- Kısmi istihdam" 
          "17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma" kodu kapsamında çalışması olanlar ile
           "07- Puantaj" 

Seçeneği ile bildirilen sigortalıların da eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.

     1.10.2016 tarihi itibarıyla 

          "06- Kısmi istihdam", 
          "07- Puantaj" veya
          "17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma" Eksik gün seçeneği ile bildirilen 
          
          ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan 
          çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan
          aynı zamanda sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayan 
          prim ödeme gün sayısı ay içerisinde yirmi gün ve daha az olanlar, 

eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında 30 güne tamamlayacaklardır.
Copyright 2022 - Mali Müşavir Hüdayi Karcı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2022 - Mali Müşavir Hüdayi Karcı - Tüm Hakları Saklıdır